MYLOME HOTELS

POLİTİKALAR

MYLOME HOTELS

POLİTİKALAR

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevresel etkileri en aza indirgemek, yerel toplulukları dahil etmek ve turistlerin bilinçli seyahat etmelerini teşvik etmek üzerine odaklıyız.

 

GIDA GÜVENLİĞİ

Mylome Luxury Hotel & Resort olarak;

Gıda Güvenliği Yönetimini sürekli iyileştirmekte, etkinliğini artırmak için takım arkadaşlarımızla ve tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayanan işbirliğini sürdürmekteyiz.

Uygun tedarikçi seçiminden başlayarak sunuma kadar geçen gıda zincirinin her aşamasında güvenli, hijyenik ortam ve uygulamalar sağlamaktayız.

Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluk sağlayarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz.

Takım arkadaşlarımızın Gıda Güvenliği Yönetim sistemine uyumunu sağlamak ve uygulatmak amacıyla sürekli eğitimler düzenlemekteyiz.

GENEL MÜDÜR

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Mylome Luxury Hotel & Resort olarak;

Doğayı, doğal hayatı ve bölgemizdeki endemik türleri koruyarak sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmaktayız.

Atıkların; azaltılması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemekteyiz.

Çevreye olan duyarlılığın tüm paydaşlarımızda artması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli projeler yürütmekteyiz.

Takım arkadaşlarımızın da çevre bilincinin artması amacıyla eğitimler düzenlemekteyiz.

Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı hedeflemekteyiz.

Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmekteyiz.

GENEL MÜDÜR

MİSAFİR MEMNUNİYETİ

Mylome Luxury Hotel & Resort olarak;

Misafirlerimizin istek, öneri ve şikâyetlerini tarafsız ve adil yaklaşımla değerlendirmekteyiz.

Gizlilik prensibimizden sapmadan misafirlerimizin istek, öneri ve şikayetlerine en kısa süre içerisinde cevap verebilmek ve olası sorunlara çözüm üretmek için gerekli çaba ve önemi göstermekteyiz.

Misafir odaklı şikayet ve istek yönetim sistemimizin üst yönetimden başlayarak her çalışanın aynı hassasiyet içerisinde olmalarını amaçlayan, farkındalık ve bilinci artıracak eğitimler gerçekleştirmekteyiz.

Misafirlerimizin bizimle paylaşmış oldukları deneyimlerini iyileştirmeyi ve devamlı geliştirmeyi hedefleyip, bu hedefe ulaşmak için her türlü kaynağı sağlayacağımızı taahhüt etmekteyiz.

GENEL MÜDÜR

KALİTE YÖNETİMİ

Mylome Luxury Hotel & Resort olarak;

“Misafir Memnuniyetini” en üst düzeyde tutmayı ana hedefimiz sayarak işletmemizin devamlılığını ve gelişimini sağlamaktayız.

Kaliteli ürün ve hizmet bilinciyle Entegre Yönetim Sistemlerimizin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamaktayız.

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak, ilgili mevzuat ve idari şartlar ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Tüm takım arkadaşlarımızı tesisimizin en önemli varlığı olarak kabul edip, bilgi ve beceri düzeylerini sürekli eğitim hedefiyle yükseltmekteyiz.

Liyakat esası ve “Mutlu Çalışan, Mutlu Misafir” ilkesi doğrultusunda, takım arkadaşlarımızın memnuniyetlerini sağlamak en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

GENEL MÜDÜR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Mylome Luxury Hotel & Resort olarak;

Meydana gelebilecek kaza ve tehlikeli durumları önceden tespit edip, emniyetsiz hareketleri engellemek için takım arkadaşlarımızın bilinç seviyesini arttırarak gerekli önlemleri sağlamaktayız.

Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için ilgili altyapıyı geliştirmekte ve sürekli iyileştirmeler yapmaktayız.

Eğitimlerle çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmaktayız.

Her türlü iş kazası ve meslek hastalıkları ihtimallerini azaltarak, riskleri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında otel için bir fırsata dönüştürülmesini sağlamaktayız.

Yasal ve uluslararası mevzuatların takibini ve gerekli uygulamaları gerçekleştirerek iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.

GENEL MÜDÜR